Rhetorica


Магистърска програма „Реторика“

Програмата по реторика има теоретико-приложна насоченост и интердисциплинарен характер. В нея балансирано се представят историята на реторическата наука и практика, фундаментални знания по реторика, включени са курсове по психология, логика, философия, реклама, връзки с общественоста, лингвистика и др. Студентите имат възможност да участват в тренинги благодарение на рактикумите, които се провеждат с цел развиване и усъвършенстване на реторическите, комуникативните и презентационни им умения.

След успешното приключване на програмата студентите имат възможност да се реализират практически в областта на медиите, бизнеса, мениджмънта, политиката, неправителствените организации, в отдели по връзки с обществеността, в рекламата и др. Завършилите магистърската програма по реторика могат да работят като консултанти по реторика и публична реч, като говорители на партии и на организации с идеална цел, на фондации и сдружения, както и като водещи тренинги за формиране на реторични умения.

Магистърската програма е предназначена за всички, които се интересуват от публичното общуване и ораторските изяви, от комуникативните умения и техниките, от формирането на умения за презентация, промоция, водене на преговори, делови срещи, интервюта. Тя представлява интерес и за онези, които не са безразлични към хилядолетната история на реторическата наука и практика, както и към съвременните й проявления, във функционирането й в епохата на високите технологии и интернет.

С оглед формиране на трайни  знания и умения обучение протича в рамките на няколко модула, които се предхождат от Философски цикъл лекции в рамките на първи семестър:

  1. Първи модул – Базови теоретични дисциплини – теория и история на реториката: Класическа реторика, Обща реторика, Съвременна реторика, Публична реч, Бизнес комуникация, Езикова и говорна култура.
  2. Втори модул – Надстроечни теоретични дисциплини – видове реторики (“частни” реторики): Съдебна реторика, Политическа реторика и др., както и допълни знания в исторически аспект за реторическата наука и практика: История на българската реторика и красноречие.
  3. Трети модул – интердисциплинарен характер на реториката – връзките с другите науки в системата на съвременното научно познание, а именно: психология, връзки с обществеността, реклама, реторика във виртуалното пространство и др.
  4. Четвърти модул – формиране на практически умения – практикуми (Дебати, Говор и поведение пред камера и микрофон и Презентационни умения).
  5. Тренингите протичат ефективно след като студентите имат базови теоретични познания по реторика и ораторско изкуство, положили са успешно изпитите, формирали са умения за реторичен анализ.
  6. Пети модул – Подготовка и защита на магистърска теза.

Материална база

Обучението по реторика е интердисциплинарно и има подчертано приложен характер.

Катедра “Реторика” разполага с възможности за съвременно обучение на студентите, тъй катo зала № 130 в блок 4 е оборудвана зала с аудио- и видеотехника, с компютри и съвременни уреди и устройства с мултимедийни възможности.


Вашият коментар so far
Вашият коментарВашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s